CS1: (028)3864.9837 - 3864.9836 CS2: (028)3519.0579 - 3898.9077
Carousel Home
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỆNH VIỆN

Avatar

Ông Nguyễn Văn A
Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bưu Điện TP. Hồ Chí Minh

Avatar

Ông Nguyễn Văn B
Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bưu Điện TP. Hồ Chí Minh

anh tin bai