CS1: (028)3864.9837 - 3864.9836 CS2: (028)3519.0579 - 3898.9077
Carousel Home
KHOA DINH DƯỠNG

Khoa Dinh dưỡng được thành lập với nhiệm vụ phục vụ cho các bệnh nhân điều trị nội trú ăn theo chế độ bệnh lý và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy chế Bộ y tế ban hành.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

-  Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho bệnh nhân trong bệnh viện.
-  Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.
- Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng – tiết chế và ATVSTP với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn trong bệnh viện.
- Đào tạo, chỉ đạo chuyên khoa về dinh dưỡng, tiết chế, ATVSTP.

2. Tổ chức nhân sự:

           - Trưởng Phụ trách khoa:

           - Tổng số CBNV:    

 

3. Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Lô B9 Thành Thái, phường 15, quận 10, Tp.HCM
  • SĐT: