CS1: (028)3864.9837 - 3864.9836 CS2: (028)3519.0579 - 3898.9077
Carousel Home
ĐƠN VỊ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Với các trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sỹ chuyên nghiệp, Đơn vị điều trị theo yêu cầu - Khoa Ngoại thực hiện tốt các thủ thuật, phẫu thuật về ngoại khoa, phẫu thuật mở và phẫu thuật noi soi, công tác chăm sóc người bệnh trước và sau phẫu thuật.

2. Tổ chức nhân sự:

  • Trưởng khoa:Phụ trách khoa: BSCKII Nguyễn Văn Khoa
  • Tổng số CBNV:    15  

3. Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Lô B9 Thành Thái, phường Phường 15, quận Quận 10, Tp.HCM
  • SĐT: 028.38.660.184