CS1: (028)3864.9837 - 3864.9836 CS2: (028)3519.0579 - 3898.9077
Carousel Home
KHOA NỘI TỔNG HỢP

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khám và điều trị các bệnh lý nội khoa và chăm sóc toàn diện bệnh nhân nội khoa

2. Tổ chức nhân sự:

- Phụ trách khoa: Bs Lê Tiến Dương

- Tổng số CBNV: 08

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Lô B9 Thành Thái, phường 15, quận 10, Tp.HCM

- SĐT: 028.38.649. 830

4. Hình ảnh hoạt động chuyên môn của Khoa:

Giao ban Khoa Nội tổng hợp
Hội chẩn
Khám bệnh nội trú