CS1: (028)3864.9837 - 3864.9836 CS2: (028)3519.0579 - 3898.9077
Carousel Home
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Thiết lập và vận hành hệ thống điều tra, phát hiện, đánh giá và phối hợp xử lý các nhiễm khuẩn bệnh viện ở bệnh nhân và nhân viên y tế;

- Tổ chức triển khai các biện pháp nhằm hạn chế lan truyền các nhiễm khuẩn trong bệnh viện và môi trường xung quanh;

- Chuẩn hóa các qui định, qui trình về khử khuẩn, tiệt khuẩn đúng qui định Bộ Y tế và phù hợp tình hình thực tế của Bệnh viện;

- Xử lý dụng cụ y tế tập trung với các khu vực riêng biệ; cọ rửa, đóng gói, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế…phục vụ công tác khám, chữa bệnh;

- Giặt sấy, khử khuẩn toàn bộ đồ vải phục vụ công tác khám chữa bệnh trong toàn Bệnh viện;

- Giám sát phân loại, thu gom chất thải và chuyển giao cho Công ty Môi trường đô thị xử lý theo đúng qui định;

- Thực hiện phun khử khuẩn không khí, bề mặt định kỳ trong toàn bệnh viện và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao

2. Tổ chức nhân sự:

Tổng số: 05 CNCBV

3. Hình ảnh hoạt động chuyên môn của Khoa: