CS1: (028)3864.9837 - 3864.9836 CS2: (028)3519.0579 - 3898.9077
Carousel Home
KHOA THẬN NHÂN TẠO

Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa Bưu điện hoạt động với sự chuyên môn hóa cao từ công nghệ lọc máu hàng đầu thế giới và đội ngũ bác sĩ có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chạy thận nhân tạo, mang đến cho bệnh nhân sự an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình điều trị và chạy thận.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Lọc máu chu kỳ cho bệnh nhân bệnh lý về thận

- Khám, hội chẩn và điều trị bệnh nhân chuyên khoa thận và lọc máu

- Tư vấn thiết kế cho bệnh nhân phương pháp thay thế thận

2. Tổ chức nhân sự:

- Phụ trách khoa: BS.CKI Cao Ngọc Sơn

- Tổng số CBNV: 08