CS1: (028)3864.9837 - 3864.9836 CS2: (028)3519.0579 - 3898.9077
Carousel Home
KHOA NỘI BỆNH NGHỀ

Khoa Nội bệnh nghề là đơn vị chuyên khoa Sức khỏe nghề nghiệp, hoạt động với tôn chỉ nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người lao động. 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và điều trị nội trú bệnh nhân bệnh lý nội khoa

- Tham gia khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho các đơn vị.

 

2. Tổ chức nhân sự:

  • Phụ trách khoa: Phan Văn Hưng
  • Tổng số CBNV: 05   

  

3. Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 68 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCMSĐT: